Καλώς ήλθατε!
στoν δικτυακό τόπο του ΠΑΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 
Στο Πανεπιστημιακό Κέντρο Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κατά την περίοδο Μαΐου - Δεκεμβρίου 2011, πραγματοποιείται το πρόγραμμα για την εκπαίδευση 20 εκπαιδευτικών (10 κλάδου ΠΕ03 και 10 κλάδου ΠΕ19/20) ως επιμορφωτών Β’ επιπέδου στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση».

Το πρόγραμμα διοργανώνεται από το Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι επιμορφούμενοι όλες τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που σχετίζονται με την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.
Το πρόγραμμα καλύπτει τις απαιτήσεις των προγραμμάτων σπουδών των επιμέρους ειδικοτήτων αποτελώντας μία γενικότερη θεώρηση σε θέματα εισαγωγής και παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη και τη μαθησιακή διαδικασία. Ταυτόχρονα προσφέρει τις απαραίτητες εξειδικευμένες τεχνικές δεξιότητες για την υλοποίηση της παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στη σχολική καθημερινότητα.

Οι περιοχές αρμοδιότητας του ΠΑΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι η Περιφέρεια Ηπείρου και οι Νομοί Κέρκυρας και Λευκάδας.


Ο Συντονιστής του ΠΑΚΕ
Καθηγητής Αναστάσιος Μικρόπουλος