Επικοινωνία

Καθ. Τάσος Μικρόπουλος Συντονιστής
 τηλ. 2651005697  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Δημήτρης Παρασκευάκης  Υπεύθυνος Διαχείρισης τηλ. 2651005866  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Ευγενία Νικολού
  Γραμματέας τηλ. 2651005655  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Γιάννης Βρέλλης  Τεχνικός Υποστήριξης τηλ. 2651005746  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it