Θερινά Σχολεία

Τα θερινά σχολεία απευθύνονται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, νέους επιστήμονες, ερευνητές, εκπαιδευτικούς και μαθητές. Στοχεύουν στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου, που απαιτούνται για την ολοκλήρωση διατριβών και ερευνητικών εργασιών διεθνούς επιπέδου.

Απευθύνονται σε εν ενεργεία και μελλοντικούς εκπαιδευτικούς για την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων, αποβλέποντας στην επαγγελματική τους αναβάθμιση.

Επίσης απευθύνονται σε μαθητές με στόχο την παιδαγωγική και δημιουργική αξιοποίηση της τεχνολογίας και την ανάπτυξη κριτικής τους σκέψης.