Θερινά σχολεία για μαθητές

1
Τίτλος Ημερομηνία διεξαγωγής Διάρκεια σε ώρες Συμμετοχή
Εκπαιδευτική Ρομποτική για μαθητές 9-14 ετών 26/06/2017 -30/06/2017 25 60€
Προγραμματίζω δημιουργικά με το scratch (υλοποιήθηκε) 1/06/2015 -8/06/2015 40 100€