Ποιοι είμαστε

Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων τον Δεκέμβριο του 2000 θεσμοθετήθηκε το Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση (ΠΔ 330). Σκοπός του είναι η προώθηση της επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση. Αποστολή του Εργαστηρίου αποτελούν:

  • η μελέτη της ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία
  • η συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής
  • η οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων και εκδηλώσεων και η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.

Στο πλαίσιο της αποστολής του Εργαστηρίου Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση οργανώνεται από το 2015 μια σειρά θερινών σχολείων. Κοινή θεματική των θερινών σχολείων αποτελεί η εκπαιδευτική τεχνολογία.

Τα θερινά σχολεία απευθύνονται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, νέους επιστήμονες, ερευνητές, εκπαιδευτικούς και μαθητές. Στοχεύουν στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου, που απαιτούνται για την ολοκλήρωση διατριβών και ερευνητικών εργασιών διεθνούς επιπέδου.

Απευθύνονται σε εν ενεργεία και μελλοντικούς εκπαιδευτικούς για την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων, αποβλέποντας στην επαγγελματική τους αναβάθμιση.

Επίσης απευθύνονται σε μαθητές με στόχο την παιδαγωγική και δημιουργική αξιοποίηση της τεχνολογίας και την ανάπτυξη κριτικής τους σκέψης.

Τα θερινά σχολεία του Εργαστηρίου παρέχουν ακαδημαϊκές μονάδες (ECTS) και πιστοποίηση.

Στο πλαίσιο των θερινών σχολείων οργανώνονται ακόμα ημερίδες, σεμινάρια και εργαστήρια για μία προσέγγιση σε θέματα εκπαιδευτικής τεχνολογίας, με ελεύθερη συμμετοχή.

Στα θερινά σχολεία και στα σεμινάρια διδάσκουν ειδικοί επιστήμονες με μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους, ειδικοί στις θεματικές και στην επιμόρφωση ενηλίκων. Όλοι οι διδάσκοντες έχουν μακρόχρονη εκπαιδευτική εμπειρία.