Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση

Το περιοδικό "Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση" στοχεύει να αποτελέσει ένα φόρουμ διαλόγου, επικοινωνίας, ανταλλαγής ιδεών, αλληλεπίδρασης και συνεργασίας δύο μεγάλων επιστημονικών κοινοτήτων, οι οποίες είναι από τις πιο δυναμικές στη χώρα μας. Φιλοδοξεί να προσελκύσει και να δημοσιεύσει πρωτότυπες εργασίες, ερευνητικές μελέτες, αναφορές και βιβλιοκριτικές που επικεντρώνονται στο ευρύτερο επιστημονικό πεδίο των φυσικών-περιβαλλοντικών επιστημών και των τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

 

Ανακοινώσεις

 
Δεν υπάρχει καμία δημοσιευμένη ανακοίνωση.
 
Περισσότερες Ανακοινώσεις...

Τόμ. 9, Αρ. 2 (2016)

Πίνακας Περιεχομένων

Αθανάσιος Τζιμογιάννης
PDF
σ. 41-44
Χρήστος Παναγιωτακόπουλος, Στέφανος Αρμακόλας, Ανθή Καρατράντου, Μενέλαος Σαρρής
PDF
σ. 45-61
Κωνσταντίνα Δράκου, Αθανάσιος Τζιμογιάννης
PDF
σ. 63-85
Ηλίας Καρασαββίδης
PDF
σ. 97-102
Αναστάσιος Λαδιάς, Δημήτριος Λαδιάς
PDF
σ. 103-117