Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση

Το περιοδικό "Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση" στοχεύει να αποτελέσει ένα φόρουμ διαλόγου, επικοινωνίας, ανταλλαγής ιδεών, αλληλεπίδρασης και συνεργασίας δύο μεγάλων επιστημονικών κοινοτήτων, οι οποίες είναι από τις πιο δυναμικές στη χώρα μας. Φιλοδοξεί να προσελκύσει και να δημοσιεύσει πρωτότυπες εργασίες, ερευνητικές μελέτες, αναφορές και βιβλιοκριτικές που επικεντρώνονται στο ευρύτερο επιστημονικό πεδίο των φυσικών-περιβαλλοντικών επιστημών και των τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

 

Ανακοινώσεις

 

Ειδικό Αφιέρωμα: «Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και Ηλεκτρονική Μάθηση»

 

Το Περιοδικό Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση πρόκειται να εκδώσει ένα ειδικό τεύχος‐αφιέρωμα σχετικά με τις ερευνητικές τάσεις στη χώρα μας στην επιστημονική περιοχή της Ηλεκτρονικής Μάθησης. Ο στόχος του ειδικού αφιερώματος είναι να συγκεντρώσει επιλεγμένες εργασίες, βασισμένες σε ανακοινώσεις που έγιναν στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και Ηλεκτρονική Μάθηση», το οποίο οργανώθηκε διαδικτυακά, στις 3‐4 Δεκεμβρίου 2020, από το Εργαστήριο Δημιουργικότητας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σε
συνεργασία με την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση‐ΕΤΠΕ (http://eloer2020.web.uowm.gr/).

 
Αναρτημένες: 2021-01-25 Περισσότερα...
 
Περισσότερες Ανακοινώσεις...

Τόμ. 13, Αρ. 1/2 (2020)

Πίνακας Περιεχομένων

Αθανάσιος Τζιμογιάννης
PDF
σ. 1-6
Δημήτριος Μαστοροδήμος, Αθανάσιος Τζιμογιάννης, Σάββας Α Χατζηχριστοφής
PDF
σ. 7-32
Χρήστος Παναγιωτακόπουλος, Ανθή Καρατράντου, Κλήμης Άντζακας
PDF
σ. 33-48
Ιωάννης Βρέλλης, Παύλος Γκαϊντατζής, Μιχάλης Δελημήτρος, Γεωργία Ιατράκη, Αναστάσιος Μικρόπουλος, Ιωάννα Μπέλλου, Αικατερίνη Στεργιούλη, Αγγελική Τσιάρα, Παναγιώτα Χαλκή
PDF
σ. 49-62
Γεώργιος Κουτρομάνος, Κωνσταντίνος Μπουντέκας
PDF
σ. 63-81
Εμμανουήλ Φωκίδης, Πολυξένη Καϊμάρα
PDF
σ. 83-95
Πολυξένη Κοτρέτσου, Σοφία Χατζηλεοντιάδου
PDF
σ. 97-115
Γιώργος Χοροζίδης, Αγγελική Καραματσούκη, Φίλιππος Κουτσάκας, Χαράλαμπος Καραγιαννίδης
PDF
σ. 117-127
Μαλαματή Πονηρίδου, Παναγιώτης Αντωνίου
PDF
σ. 129-145