Πρόσκληση εργασιών

Το έγκριτο επιστημονικό περιοδικό «Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση»  http://earthlab.uoi.gr/thete] αφιερώνει ένα ειδικό τεύχος για θέματα που αφορούν τη Βιολογία στην Εκπαίδευση.
 
Σκοπός του ειδικού τεύχους είναι:
 • να αναδειχθούν σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις και τάσεις στη Διδακτική της Βιολογίας 
 • να ανακοινωθούν πρωτότυπα επιστημονικά ερευνητικά δεδομένα για τη διδασκαλία και τη μάθηση των βιολογικών επιστημών
 • να αναδειχθούν καλές διδακτικές πρακτικές και εφαρμογές, προκειμένου να αποτελέσουν παράδειγμα ή αφετηρία για νέες θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις
 • να συμβάλει στον επιστημονικό διάλογο και στην ανταλλαγή ιδεών στο διαθεματικό πεδίο των θετικών επιστημών και των σύγχρονων τεχνολογιών (STEM) 
 
Το τεύχος - αφιέρωμα φιλοδοξεί να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση του διαλόγου μεταξύ της ερευνητικής κοινότητας σε θέματα Βιολογικών Επιστημών και Εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 
Τα πεδία ενδιαφέροντος του ειδικού τεύχους περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: 
 • Διδασκαλία και μάθηση στις βιολογικές επιστήμες
 • Εναλλακτικοί εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί και παρεμβάσεις
 • Διδασκαλία Βιολογίας και STEM
 • Εφαρμογές των ΤΠΕ στην εκπαίδευση στις βιολογικές επιστήμες
 • Αναλυτικά προγράμματα και εγχειρίδια βιολογικών επιστημών
 • Καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα στις βιολογικές επιστήμες
 • Εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις βιολογικές επιστήμες
 • Άτυπες μορφές εκπαίδευσης στις βιολογικές επιστήμες
 • Βιολογικές επιστήμες και εκπαιδευτική πολιτική
 
GUEST-EDITORS

Αναστάσιος Εμβαλωτής, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Χαράλαμπος Σταμάτης, Καθηγητής Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 
Ιωάννης Παυλίδης, Junior Group Leader, Τμήμα Βιοχημείας, Πανεπιστήμιο του Κάσσελ, Γερμανία
Γεώργιος Ζαχαρής, Ερευνητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
 
Υποβολή εργασιών:          έως 20.07.2016(παράταση)
Κρίση εργασιών:               έως 10.09.2016
Δημοσίευση εργασιών:      Νοέμβριος 2016
 
Επικοινωνία:
Α. Εμβαλωτής, aemvalot@uoi.gr
Γ. Ζαχαρής, gzacharis@uoi.gr
 
Υποβολή εργασιών: