Πρόσκληση εργασιών

Το Περιοδικό Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση πρόκειται να εκδώσει ένα ειδικό τεύχος-αφιέρωμα σχετικά με τις ερευνητικές τάσεις στη χώρα μας στην επιστημονική περιοχή της Ηλεκτρονικής Μάθησης. Ο στόχος του ειδικού αφιερώματος είναι να συγκεντρώσει επιλεγμένες εργασίες, βασισμένες σε ανακοινώσεις που έγιναν στο Πανελλήνιο Συνέδριο “Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό και Ηλεκτρονική Μάθηση 2.0”, το οποίο οργανώθηκε στην Κόρινθο, στις 26-27 Μαρτίου 2016, από το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σε συνεργασία με την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση-ΕΤΠΕ (http://eprl.korinthos.uop.gr/eloer2016).

Το Περιοδικό καλωσορίζει εργασίες που αφορούν σε έρευνες και μελέτες σχετικά με τις πολλαπλές πτυχές του πεδίου της Ηλεκτρονικής Μάθησης δεύτερης γενιάς (2.0) και, ειδικότερα, σε ζητήματα σχετικά με το Ανοικτό Ψηφιακό Υλικό και τις Ανοικτές Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις. Ειδική έμφαση θα δοθεί στην εφαρμοσμένη έρευνα που αφορά σε καινοτόμους εκπαιδευτικούς σχεδιασμούς στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην ανώτατη εκπαίδευση και σε οργανισμούς μη τυπικής εκπαίδευσης.

Εργασίες

Οι συγγραφείς καλούνται να επεξεργαστούν ξανά τα κείμενά τους, να ενισχύσουν το θεωρητικό πλαίσιο και την ερευνητική μεθοδολογία, να κάνουν αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων και, γενικά, να κάνουν οποιεσδήποτε προσθήκες-αλλαγές που κρίνουν ότι συμβάλλουν στην ενίσχυση και βελτίωση της εργασίας τους. Τα κείμενα των εργασιών θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις γενικές και τις ειδικές προδιαγραφές που ακολουθεί το Περιοδικό. Περισσότερες πληροφορίες για την προετοιμασία και την υποβολή εργασιών υπάρχουν στο δικτυακό τόπο του Περιοδικού http://earthlab.uoi.gr/thete. Επιμέλεια Αφιερώματος Αθανάσιος Τζιμογιάννης Καθηγητής Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Email: ajimoyia@uop.gr

Σημαντικές Ημερομηνίες

Εκδήλωση ενδιαφέροντος: 15 Μαΐου 2016

Αποστολή εργασιών: 1 Σεπτεμβρίου 2016

Ενημέρωση αποδοχής: 1 Νοεμβρίου 2016

Έκδοση τεύχους: 1 Δεκεμβρίου 2016