Διερεύνηση της συνέπειας εφαρμογής των νοηματικών σχημάτων των μαθητών Λυκείου, σε έννοιες της μηχανικής.

Γεώργιος Καράογλου, Κωνσταντίνος Κώτσης

Περίληψη


Η σύγχρονη διδακτική προσέγγιση  στοχεύει στη σύγκρουση των μαθητών με τις εναλλακτικές τους ιδέες έτσι ώστε να προκληθεί η ανατροπή τους και να ακολουθήσει αναδόμηση νόμων αρχών και εννοιών με βάση την επιστημονική γνώση. Το παραπάνω εγχείρημα βρίσκει σθεναρή αντίσταση που πηγάζει από την επιμονή των μαθητών να ερμηνεύουν τα φαινόμενα της καθημερινής τους ζωής χρησιμοποιώντας  τις εναλλακτικές ιδέες τους και μάλιστα να βρίσκουν επαρκή αιτιολόγηση γι’ αυτά. Αποτέλεσμα είναι να γίνεται χρήση της επιστημονικής γνώσης, των εναλλακτικών ιδεών τους καθώς και ενός συνδυασμού αυτών ανάλογα με την κατάσταση  που περιγράφεται στο πρόβλημα χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους, τους νόμους και τις αρχές που διέπουν τα φαινόμενα. Έτσι η συνέπεια που εμφανίζουν στη χρησιμοποίηση των ιδεών τους είτε πρόκειται για τις ορθές είτε για τις εναλλακτικές είναι μικρή.