Διαδραστικός πίνακας και παιδαγωγική χρήση: Απόψεις εκπαιδευτικών

Νικόλαος Μάνεσης, Κωνσταντίνος Κακαβάς

Περίληψη


Τα τελευταία χρόνια έχει εξαπλωθεί η χρήση του Διαδραστικού Πίνακα (ΔΠ) στην καθημερινή σχολική πράξη. Αποτελεί ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών στην προσπάθεια να ανταποκριθεί το σχολείο στις αλλαγές που πραγματοποιούνται. Υπάρχουν αρκετά πλεονεκτήματα για μαθητές και εκπαιδευτικούς, όπως καταγράφουν πολλές έρευνες. Στην Ελλάδα χρησιμοποιείται σχετικά λίγο, αλλά με αυξανόμενο ρυθμό, κυρίως στην ιδιωτική εκπαίδευση. Η παρούσα έρευνα σε στρωματοποιημένο δείγμα εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας είχε ως στόχο τη μελέτη των αντιλήψεών τους για τις παιδαγωγικές λειτουργίες του ΔΠ, καθώς παρά τις σχετικές εξαγγελίες η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η χρήση του ΔΠ στη σχολική πράξη δεν έχει ακόμα γενικευθεί. Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους αντιλαμβάνονται ότι με τη χρήση του ΔΠ η διαδικασία μάθησης γίνεται περισσότερο αλληλεπιδραστική προς όφελος των μαθητών/τριών τους και των ίδιων, συμβάλλοντας στη βελτίωση του παιδαγωγικού κλίματος στην τάξη. Οι απαντήσεις τους είναι διαφοροποιημένες με βάση τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά τους.

Λέξεις κλειδιά


διαδραστικός πίνακας, διδασκαλία, εκπαιδευτικοί, αντιλήψεις

Πλήρες Κείμενο:

PDF