Το Αποθετήριο Διδακτικών Σεναρίων DSR: Περιγραφή, βασικές επισημάνσεις και αξιολόγηση της λειτουργίας του

Χρήστος Παναγιωτακόπουλος, Στέφανος Αρμακόλας, Ανθή Καρατράντου, Μενέλαος Σαρρής

Περίληψη


Ένα διδακτικό σενάριο περιγράφει ένα μαθησιακό πλαίσιο με εστιασμένο γνωστικό αντικείμενο, συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους, παιδαγωγικές αρχές και δράσεις που αξιοποιούν συγκεκριμένα εκπαιδευτικά εργαλεία. Τα αποθετήρια διδακτικών σεναρίων αποτελούν μία κατηγορία ψηφιακών αποθετηρίων, στα οποία αποθηκεύονται σενάρια διδασκαλίας και παρέχουν μέσα, αποθήκευσης και διαχείρισης αυτών, με σκοπό να υποστηρίξουν το έργο του εκπαιδευτικού. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι δυνατότητες του Αποθετηρίου Διδακτικών Σεναρίων DSR και συζητούνται αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης του. Κατά την ανάπτυξη του DSR έγινε προσπάθεια για βέλτιστες λύσεις, με έμφαση στην ασφάλεια, στη λειτουργικότητα και στην εκπαιδευτική του αξία. Το DSR κατασκευάστηκε εξ αρχής και εξ ολοκλήρου με διαδεδομένες γλώσσες προγραμματισμού και σήμανσης για τον παγκόσμιο ιστό (HTML, PhP, JavaScript and XML), ενώ για την αποθήκευση και διαχείριση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η βάση δεδομένων MySQL. Το DSR αξιολογείται γενικά ως ένα εύχρηστο και χρήσιμο εργαλείο, που μπορεί να αξιοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου τους στη τάξη.

Λέξεις κλειδιά


Ψηφιακό αποθετήριο, εκπαιδευτικά σενάρια, εκπαιδευτικό υλικό

Πλήρες Κείμενο:

PDF