Η αξιοποίηση του κινηματογράφου στο μάθημα της φυσικής αγωγής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Ιωάννης Πούλιος, Χρήστος Κρυστάλλης, Δήμητρα Δημητροπούλου, Χριστίνα Ευαγγελινού

Περίληψη


Τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας μπορούν να εμπλουτίσουν τη μαθησιακή διαδικασία. Ειδικότερα ο κινηματογράφος αποτελεί ένα ελκυστικό και αποτελεσματικό εργαλείο που μπορεί να αξιοποιηθεί με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών. Στο μάθημα της φυσικής αγωγής οι κινηματογραφικές ταινίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να αποτελέσουν αφόρμηση για προσέγγιση θεμάτων όπως ο αθλητισμός, η εμπορευματοποίηση, τα αναβολικά, ο μαζικός αθλητισμός, οι ολυμπιακοί αγώνες και η ιστορία τους, η βία στους αθλητικούς χώρους. Ελκυστικό πεδίο είναι ακόμη η αξιοποίηση του παλιού ελληνικού κινηματογράφου μέσα από τον οποίο ο εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής μπορεί να προσεγγίσει θέματα αγωγής υγείας όπως τα διατροφικά πρότυπα αλλά και τα πρότυπα ομορφιάς. Στο παρόν άρθρο γίνεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση των σχετικών με την αξιοποίηση του κινηματογράφου ερευνών και διατυπώνονται προτάσεις αξιοποίησης αυτών των δεδομένων στην τάξη της φυσικής αγωγής.

Λέξεις κλειδιά


φυσική αγωγή, εκπαίδευση στα μέσα, κινηματογραφική παιδεία

Πλήρες Κείμενο:

PDF