Βιβλία

  1. Γιούνης, Α., Μικρόπουλος, Τ. Α., Μπέλλου, Ι. (2006), Δημιουργώ και μαθαίνω με τον υπολογιστή, Αθήνα: Κλειδάριθμος
  2. Μικρόπουλος, Τ. Α. (2006), Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα
  3. Μικρόπουλος, Τ. Α. και Κόμης, Β. (2001), Πληροφορική στην Εκπαίδευση, Πάτρα: ΕΑΠ
  4. Μικρόπουλος, Τ. Α. (2000), Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Θέματα σχεδίασης και αξιολόγησης λογισμικού υπερμέσων, Αθήνα: Κλειδάριθμος
  5. Γεωργίου, Θ., Kάππος, Ι., Λαδιάς, Α., Μικρόπουλος, Α., Τζιμογιάννης, Α., Xαλκιά, Κ. (1999), Πολυμέσα – Δίκτυα, Διδακτικό εγχειρίδιο Γ’ Ενιαίου Λυκείου, βιβλίο καθηγητή, τετράδιο εργασιών, Αθήνα: ΟΕΔΒ
  6. Μικρόπουλος, Τ., Λαδιάς, Τ. (1997), Η LOGO στην Εκπαιδευτική Διαδικασία, Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
  7. Μικρόπουλος, Τ., Λαδιάς, Τ. (1993), Πληροφορική και εκπαίδευση, Δημιουργίες νοητικών μοντέλων στο ανοικτό περιβάλλον της γλώσσας LOGO, Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων