Διδάκτορες

Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος
Ο ρόλος των αναπαραστάσεων στην κατανόηση των μαθηματικών εννοιών που εμφανίζονται σε φαινόμενα του φυσικού κόσμου, μέσα από περιβάλλοντα ΤΠΕ
Ζαχαρής Γιώργος
Η επίδραση της στερεοσκοπίας σε Εκπαιδευτικά Εικονικά Περιβάλλοντα
Κοντογεωργίου Ασημίνα
Η συμβολή της οπτικοποίησης στην κατανόηση και διδασκαλία της ατομικής δομής της ύλης
Κωστάκης Παναγιώτης
Η χρήση των εικονικών περιβαλλόντων στη διδακτική της Ιστορίας. Μία προσέγγιση με τρισδιάστατες αναπαραστάσεις ιστορικών κόσμων
Λαδιάς Αναστάσιος
Σχεδίαση interfaces για εκπαιδευτικές εφαρμογές υπερμέσων και πολυμέσων
Μεσσήνης Ιωάννης
Η αίσθηση παρουσίας σε εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα
Μπάκας Χρήστος
Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης χρηστών και εκπαιδευτικών εικονικών περιβαλλόντων, διδασκαλία με τη βοήθεια υπολογιστή: Εικονικά περιβάλλοντα στη διδασκαλία της Αστρονομίας
Νάτσης Αντώνης
Παιδαγωγική αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της εικονικής πραγματικότητας
Παδιώτης Ιωάννης
Αλληλεπιδραστικά εικονικά περιβάλλοντα για την υποστήριξη του μαθήματος της Τεχνολογίας
Παπαχρήστος Νικηφόρος
Αίσθηση κοινωνικής παρουσίας και μαθησιακά αποτελέσματα σε εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα.
Πριοβόλου Χρυσή
Διαφυλική διαφοροποίηση και γνωστικές δεξιότητες σε εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα
Ρεπαντής Βυζαντινός
Συνεργατική μάθηση με τη χρήση τεχνολογιών διάδρασης σε αλληλεπιδραστικές επιφάνειες
Στρουμπούλης Βασίλης
Η αντίληψη του χώρου για ολοκλήρωση εκπαιδευτικών εφαρμογών. Η αίσθηση της παρουσίας σε εικονικά περιβάλλοντα
Τζίμας Ευάγγελος
Διερεύνηση γνωστικών διεργασιών σε εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα
Τσάκαλης Παναγιώτης
Σχολικές Αποκλίσεις
Χαλκίδης Ανθιμος
Πληροφορική και Οικολογία. Η εφαρμογή της εικονικής πραγματικότητας στην περιβαλλοντική εκπαίδευση
Καλυβιώτη Κατερίνα
Προδιαγραφές σχεδίασης Εικονικών Περιβαλλόντων για άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος: μία μελέτη Delphi
Βιογραφικό
Χαλκή Γιώτα
Μεθοδολογία Σχεδίασης και Ανάπτυξης Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Παιχνιδιών
Τσιάρα Αγγελική
Νευροφυσιολογικές μετρήσεις για την εκτίμηση της εμπλοκής εκπαιδευόμενων σε ένα βασισμένο σε θεωρία παιχνιδοποιημένο MOOC
Βιογραφικό
Δελημήτρος Μιχάλης
Επαυξημένη πραγματικότητα και ειδική αγωγή και εκπαίδευση: μελέτη αποδοχής και ένα μοντέλο σχεδίασης εφαρμογών
Βιογραφικό
Ιατράκη Γεωργία
Επαυξημένη Πραγματικότητα στην κατανόηση εννοιών Φυσικής σε μαθητές με νοητική αναπηρία
Βιογραφικό