Επικοινωνία

Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
451 10 Ιωάννινα


τηλ.: 2651005711
e-mail: earthlab@uoi.gr