Μέλη

Μικρόπουλος Αναστάσιος
Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου
Γνωστικό Αντικείμενο: Πληροφορική στην Εκπαίδευση με έμφαση τις Εικονικές Πραγματικότητες στη Διδασκαλία
Τηλέφωνο: 2651005697
e-mail:  amikrop@uoi.gr
Βρέλλης Γιάννης
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογίες Μάθησης
Τηλέφωνο: 2651005746
e-mail:  ivrellis@uoi.gr
Δελημήτρος Μιχάλης
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Τηλέφωνο: 2651005711
e-mail:  mdelhmh@uoi.gr
Μπέλλου Ιωάννα
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
Γνωστικό Αντικείμενο: Διδακτική Πληροφορικής και τεχνολογίας
Τηλέφωνο: 2651005689
e-mail:  ibellou@uoi.gr
Πέγκα Σοφία
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
Γνωστικό Αντικείμενο:
Τηλέφωνο: 2651005877
e-mail:  spegka@uoi.gr