Συνέδρια

 1. Λαδιάς, Τ., Χαλκίδης, Α., Σαριδάκη, Α., Μπέλλου, Ι., Μικρόπουλος, Τ. (1989), Εκπαιδευτικά κινούμενα σχέδια με τη βοήθεια Η/Υ. Ένα παράδειγμα: Εισαγωγή στη φυσική των laser, Ε’ Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής, Αθήνα
 2. Μικρόπουλος, Τ., Λαδιάς, Τ., Μπέλλου, Ι. (1992), Εικονική Πραγματικότητα (Virtual Reality) στην Εκπαίδευση, APPLE UNIVERSITY CONSORTIUM, 104 – 106, Αθήνα, προσκεκλημένος ομιλητής
 3. Λαδιάς, Τ., Μικρόπουλος, Τ. (1993), Αναδρομικότητα και χάος, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτική των Μαθηματικών & Πληροφορική στην Εκπαίδευση, 27 – 38, Ιωάννινα
 4. Κοσσυβάκη, Φ., Μικρόπουλος, Τ., Σαβρανίδης, Χ. (1993), Εκπαίδευση με τη βοήθεια Η/Υ. Δύο παραδείγματα, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Διδακτική των Μαθηματικών & Πληροφορική στην Εκπαίδευση, 39 – 51, Ιωάννινα
 5. Κατσίκης, Α., Κοσσυβάκη, Φ., Μικρόπουλος, Α., Σαβρανίδης, Χ. (1994), Εκπαίδευση στην προσχολική αγωγή και με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, Πανελλήνιο Συνέδριο, Αναλυτικά Προγράμματα στην Προσχολική Αγωγή, ΙΙ, 331 – 344, Ιωάννινα, Μάιος
 6. Brown, D. J., Cromby, J., Mikropoulos, T. (1994), Το πρόγραμμα LIVE στη σύγχρονη εκπαιδευτική θεωρία, 2ο Συνέδριο Εκπαιδευτικής Πληροφορικής, 219 – 224, Αθήνα
 7. Μικρόπουλος, Τ., Δίπλας, Κ., Γιακοβής, Δ., Χαλκίδης, Α., Πιντέλας, Π. (1994), Εικονική Πραγματικότητα και Εκπαίδευση: Ένα Νέο Εργαλείο ή Νέα Μεθοδολογία;, 2ο Συνέδριο Εκπαιδευτικής Πληροφορικής, 57 – 67, Αθήνα
 8. Δήμου, Γ., Κατσίκης, Α., Μικρόπουλος, Τ. (1995), Ερευνητική Προσέγγιση της χρήσης Αλληλεπιδραστικών Περιβαλλόντων στη Διδασκαλία της Γεωγραφίας, στο Γ. Φιλίππου, Κ. Χρίστου, Α. Κάκας (επ.) Β’ Πανελλήνιο Συνέδριο, Διδακτική των Μαθηματικών & Πληροφορική στην Εκπαίδευση, 557-566, Λευκωσία
 9. Κατσίκης, Α., Μικρόπουλος, Τ., Χαλκίδης, Α. (1995), Οικολογικές Έννοιες στον Κυβερνοχώρο: Η Πληροφορική στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, στο Γ. Φιλίππου, Κ. Χρίστου, Α. Κάκας (επ.) Β’ Πανελλήνιο Συνέδριο, Διδακτική των Μαθηματικών & Πληροφορική στην Εκπαίδευση, 581-590, Λευκωσία
 10. Σαβρανίδης, Χ., Μικρόπουλος, Τ. (1995), GR-HYPERPRO. Ένα Ελληνικό Ολοκληρωμένο Εργαλείο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισμικού, στο Γ. Φιλίππου, Κ. Χρίστου, Α. Κάκας (επ.) Β’ Πανελλήνιο Συνέδριο, Διδακτική των Μαθηματικών & Πληροφορική στην Εκπαίδευση, 669 – 680, Λευκωσία
 11. Mikropoulos, T., Katsikis, A. and Chalkidis, A. (1995), Virtual Environments for Environmental Education, in H. Maurer (ed.) World Conference on Educational Multimedia and Hypermedia, 788, Graz, Austria
 12. Κατσίκης, Α., Μικρόπουλος, Α., Χαλκίδης, Α. (1995), Από τον ηλεκτρονικό χάρτη στην πραγματικότητα. Εκπαιδευτικές χρήσεις των προγραμμάτων εικονικής τοπιογραφίας, 2ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, 119 – 124, Βόλος, Νοέμβριος
 13. Μικρόπουλος, Τ. Α. (1995), Virtual Reality (VR): Γνωστικό εργαλείο ή ενισχυτής εμπειριών;, Προσυνεδριακή Διημερίδα ΕΠΥ, «Παρόν και Μέλλον στο Εκπαιδευτικό Λογισμικό: Μέθοδοι, Εργαλεία, Πακέτα», 34 – 36, Πάτρα
 14. Νικολού, Ε., Μικρόπουλος, Τ. Α. (1995), Ένα εικονικό χέρι για πλοήγηση και αλληλεπίδραση σε εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα, Προσυνεδριακή Διημερίδα ΕΠΥ, «Παρόν και Μέλλον στο Εκπαιδευτικό Λογισμικό: Μέθοδοι, Εργαλεία, Πακέτα», 75 – 76, Πάτρα
 15. Mikropoulos, T., Nikolou, E. (1996), A Virtual Hand with Tactile Feedback for Virtual Learning Environments, World Conference on Educational Multimedia and Hypermedia, 792, Boston, USA
 16. Νιτσιάκος, Β., Κοκκώνης, Γ., Μικρόπουλος, Τ. (1997), Ηπειρώτικη Μουσική Παράδοση: Υλοποιώντας μια ερευνητική πρόταση, A’ Διεθνές Συνέδριο, Δρώμενα: Σύγχρονα Μέσα και Τεχνικές καταγραφής τους, 91 – 96, Κομοτηνή
 17. Μικρόπουλος, Τ. Α., Κατσίκης, Α., Χαλκίδης, Α. (1997), Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα Εικονικής Πραγματικότητας, Επιστημονική Διημερίδα, «Οι Φυσικές Επιστήμες και η Τεχνολογία στην Α’ βάθμια Εκπαίδευση», 149 – 153, Αθήνα
 18. Μικρόπουλος, Α., Δήμου, Γ., Γκουζίνης, Χ. (1997), Ενίσχυση εμπειριών μέσω Εικονικής Πραγματικότητας. Ένα παράδειγμα από το χώρο των επιστημών, στο Τ. Πατρώνης και Π. Πιντέλας (επ.) 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή, Διδακτική των Μαθηματικών & Πληροφορική στην Εκπαίδευση, 551 – 558, Πάτρα
 19. Κατσίκης, Α., Μικρόπουλος, Τ. Α., Νικολού, Ε. (1997), Εικονικά Περιβάλλοντα στη Διδασκαλία της Βιολογίας, στο Τ. Πατρώνης και Π. Πιντέλας (επ.) 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή, Διδακτική των Μαθηματικών & Πληροφορική στην Εκπαίδευση, 559 – 567, Πάτρα
 20. Κατσίκης, Α., Μικρόπουλος, Τ. Α., Χαλκίδης, Α. (1997), Εικονική Πραγματικότητα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Το project LAKE – Πρώτα αποτελέσματα, στο Τ. Πατρώνης και Π. Πιντέλας (επ.) 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Με Διεθνή Συμμετοχή, Διδακτική των Μαθηματικών & Πληροφορική στην Εκπαίδευση, 568 – 581, Πάτρα
 21. Τζιμογιάννης, Α. και Μικρόπουλος, Τ. Α. (1997), Ο Υπολογιστής στη διδασκαλία της Φυσικής. Μια άμεση πρόταση εφαρμογής με συνδυασμένη χρήση λογισμικού προσομοίωσης και φύλλων εργασίας, Επιστημονική Διημερίδα Πληροφορικής, Η Πληροφορική στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΠΥ, 107 – 115, Αθήνα
 22. Mikropoulos, T. A. (1997), Virtual Environments in Science Education, International Conference Virtual Reality in Education & Training, 43 – 48, Loughborough, UK, June, προσκεκλημένος ομιλητής
 23. Chalkidis, A., Mikropoulos, T. A., Katsikis, A. (1997), Virtual Environments in Environmental Education: First Results, International Conference Virtual Reality in Education & Training, 49-58, Loughborough, UK, June, προσκεκλημένη
 24. Nikolou, E., Mikropoulos, T. A., Katsikis, A. (1997), Virtual Realities in Biology Teaching, International Conference Virtual Reality in Education & Training, 59 – 63, Loughborough, UK, June, προσκεκλημένη
 25. Μικρόπουλος, Τ. Α. (1998), Η Εικονική Πραγματικότητα στην Υποστήριξη της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας, στο Α. Τζιμογιάννης (επ.) 1η Πανηπειρωτική ημερίδα Πληροφορική και Εκπαίδευση, 35-43, Ιωάννινα, Μάιος, προσκεκλημένη
 26. Τζιμογιάννης, Α., Κωσταδήμας, Ε., Μικρόπουλος, Τ. Α. (1998), Διδασκαλία Φυσικής και Υπολογιστές. Μελέτη της συμβολής των προσομοιώσεων στη διδασκαλία της κινηματικής, στο Α. Τζιμογιάννης (επ.) 1η Πανηπειρωτική ημερίδα Πληροφορική και Εκπαίδευση, 64-78, Ιωάννινα, Μάιος
 27. Χαλκίδης, Α., Μικρόπουλος, Τ. Α., Κατσίκης, Α. (1998), Διερεύνηση της χρήσης εικονικών περιβαλλόντων στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Το πρόγραμμα LAKE, στο Π. Κουμαράς, Π. Καριώτογλου, Β. Τσελφές, Δ. Ψύλλος (επ.) Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής Φυσικών Επιστημών & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, 331 – 337, Θεσσαλονίκη, Μάιος
 28. Χαλκίδης, Α., Μικρόπουλος, Τ. Α., Κατσίκης, Α., Κοντογεωργίου, Α., Παλούκα, Ευ. (1998), Χρήση περιβαλλόντων εικονικής πραγματικότητας από μαθητές γυμνασίου στα πλαίσια προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, στο Π. Κουμαράς, Π. Καριώτογλου, Β. Τσελφές, Δ. Ψύλλος (επ.) Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής Φυσικών Επιστημών & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, 441 – 446, Θεσσαλονίκη, Μάιος
 29. Νικολού, Ε., Μικρόπουλος, Τ. Α., Κατσίκης, Α. (1998), Η Εικονική Πραγματικότητα στην υποστήριξη της διδασκαλίας της Βιολογίας, στο Π. Κουμαράς, Π. Καριώτογλου, Β. Τσελφές, Δ. Ψύλλος (επ.) Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής Φυσικών Επιστημών & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, 324-330, Θεσσαλονίκη, Μάιος
 30. Τζιμογιάννης, Α., Μικρόπουλος, Τ. Α. (1998), Η συμβολή των προσομοιώσεων στη διδασκαλία της κινηματικής, στο Π. Κουμαράς, Π. Καριώτογλου, Β. Τσελφές, Δ. Ψύλλος (επ.) Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής Φυσικών Επιστημών & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, 317-323, Θεσσαλονίκη, Μάιος
 31. Πιντέλας, Π., Μικρόπουλος, Α., Κατσίκης, Α., Καμέας, Α., Τριάντης, Α., Νικολού, Ε., Βάθης, Σ., Κουταλιέρης, Γ. (1998), ΕΙΚΩΝ: Εικονική Πραγματικότητα στη διαθεματική προσέγγιση μαθημάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Επιστημονική Διημερίδα Πληροφορικής, «Η πληροφορική στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση», ΕΠΥ / ΥΠΕΠΘ, 218-224, Αθήνα
 32. Nikolou, E., Tsakalis, P., Mikropoulos, T. A., Katsikis, A. (1999), In – Service teachers’ attitudes towards virtual reality learning environments, International Conference on Technology and Education, Edinbourgh, March 28-31
 33. Μικρόπουλος, Τ. Α. (1999), Εκπαιδευτικό λογισμικό υπερμέσων / πολυμέσων;, στο Α. Τζιμογιάννης (επ.) Πανελλήνιο Συνέδριο, Πληροφορική και Εκπαίδευση, 105-114, Ιωάννινα, Μάιος, προσκεκλημένος ομιλητής
 34. Τζιμογιάννης, Α., Μικρόπουλος, Τ. Α., Λαδιάς, Τ. (1999), Η διδασκαλία των πολυμέσων στο Ενιαίο Λύκειο. Μια προσέγγιση στα πλαίσια του μαθήματος «Πολυμέσα – Δίκτυα», στο Α. Τζιμογιάννης (επ.) Πανελλήνιο Συνέδριο, Πληροφορική και Εκπαίδευση, 169-182, Ιωάννινα, Μάιος
 35. Τζιμογιάννης, Α., Κατσίκης, Α., Τσιμάκης, Α., Νικολού, Ε., Γιούνης, Α., Μικρόπουλος, Τ. Α. (1999), Σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού υπερμέσων. Περιβαλλοντικός χάρτης νομού Ιωαννίνων – Ελλοπία, στο Α. Τζιμογιάννης (επ.) Πανελλήνιο Συνέδριο, Πληροφορική και Εκπαίδευση, 401-410, Ιωάννινα
 36. Πιντέλας, Π., Καμέας, Α., Τριάντης, Α., Βάθης, Σ., Κουταλιέρης, Γ., Μικρόπουλος, Τ. Α., Κατσίκης, Α. (1999), Σχεδίαση εκπαιδευτικών εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας: Το περιβάλλον ΕΙΚΩΝ, στο Α. Κόλλιας, Α. Μαργετουσάκη, Π. Μιχαηλίδης (επ.) 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Με Διεθνή Συμμετοχή, Διδακτική των Μαθηματικών & Πληροφορική στην Εκπαίδευση, 144-154, Ρέθυμνο
 37. Μικρόπουλος, Τ. Α., Κατσίκης, Α., Εμβαλωτής, Α., Νικολού, Ε., Χαλκίδης, Α., Πιντέλας, Π., Καμέας, Α. (1999), ΕΙΚΩΝ: Εικονική πραγματικότητα στη διαθεματική προσέγγιση μαθημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Παιδαγωγική προσέγγιση, στο Α. Κόλλιας, Α. Μαργετουσάκη, Π. Μιχαηλίδης (επ.) 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Με Διεθνή Συμμετοχή, Διδακτική των Μαθηματικών & Πληροφορική στην Εκπαίδευση, 155-162, Ρέθυμνο
 38. Μπάκας, Χ., Κατσίκης, Α., Δήμου, Γ., Μικρόπουλος, Τ. Α. (1999), Σχεδίαση εικονικών περιβαλλόντων για την υποστήριξη της κατανόησης πλανητικών φαινομένων με βάση αντιλήψεις μαθητών, στο Α. Κόλλιας, Α. Μαργετουσάκη, Π. Μιχαηλίδης (επ.) 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Με Διεθνή Συμμετοχή, Διδακτική των Μαθηματικών & Πληροφορική στην Εκπαίδευση, 174-183, Ρέθυμνο
 39. Νικολού, Ε., Τσάκαλης, Π., Γιούνης, Α., Μπέλλου, Ι., Μικρόπουλος, Τ. Α. (1999), Εικονική πραγματικότητα στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών. Κριτική θεώρηση, στο Α. Κόλλιας, Α. Μαργετουσάκη, Π. Μιχαηλίδης (επ.) 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Με Διεθνή Συμμετοχή, Διδακτική των Μαθηματικών & Πληροφορική στην Εκπαίδευση, 163-173, Ρέθυμνο
 40. Κατσίκης, Α. & Μικρόπουλος, Τ. Α. (2000), Οι νέες τεχνολογίες στην ανάδειξη της παραδοσιακής τέχνης. Η αργυροχοΐα από τα Γιάννινα στο διαδίκτυο, Πρακτικά Β’ Πανελληνίου Συνεδρίου, Οι νέες τεχνολογίες για την κοινωνία και τον πολιτισμό, 92-98, Αθήνα
 41. Mikropoulos, T. A. (2000), Design, Development and Evaluation of Advanced Learning Environments. An Overall Approach. HERMES. Advanced systems for teaching and learning over the world wide web, Samos, B42-B52
 42. Κωστάκης, Π., Ράμμος, Χ., Βούρη, Σ., Μικρόπουλος, Τ. Α. (2000), Μια περίπτωση χρήσης εικονικού περιβάλλοντος στη διδασκαλία της ιστορίας, στο Β. Κόμης (επ.) Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, 284-294, Πάτρα
 43. Μικρόπουλος, Τ. Α. & Στρουμπούλης, Β. (2000), Διαμορφωτική αξιολόγηση εικονικού εκπαιδευτικού εργαστηρίου laser, στο Β. Κόμης (επ.) Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, 382-386, Πάτρα
 44. Σαριδάκη, Α. & Μικρόπουλος, Τ. Α. (2000), Σχεδιασμός διδακτικών παρεμβάσεων για την επίδραση των εικονικών περιβαλλόντων στην αντίληψη του χώρου από παιδιά προσχολικής ηλικίας, στο Β. Κόμης (επ.) Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, 511-519, Πάτρα
 45. Mikropoulos, T. A., Katsikis, A., Kossivaki, Ph., Chalkidis, A. (2000), Virtual Realities in Environmental Education: LAKE, in G. de Haan, J. Mann, A. M. Reid (eds.) Educating for Sustainability, 505-515, προσκεκλημένη δημοσίευση
 46. Νικολού, Ε., Στρουμπούλης, Β., Παπαβασιλείου, Σ., Μικρόπουλος, Τ. Α. (2001), Ανάπτυξη εφαρμογής σε θέματα εκπαιδευτικού λογισμικού στο περιβάλλον X-GENITOR, στο Β. Μακράκης (επ.) Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση από Απόσταση, Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή, 262-271, Ρέθυμνο
 47. Mikropoulos, T. A. (2001), Brain Research in Science Education Research, in D. Psillos, P. Kariotoglou, V. Tselfes, G. Bisdikian, G. Fassoulopoulos, E. Hatzikraniotis, M. Kallery (eds.) Proceedings of the Third International Conference on Science Education Research in the Knowledge Based Society, 557-559, Thessalonica
 48. Mikropoulos, T. A. (2001), Medical Education in the Information Age, Balkan Journal of Clinical Laboratory, special issue of the 9th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation, III(01)I, 42-42, Ioannina, Greece
 49. Μικρόπουλος, Τ. Α., Κατσίκης, Α., Γιούνης, Α., Μπάκας, Χ. (2001), Εικονικά περιβάλλοντα για τη διδασκαλία της φυσικής του μικρού και του μεγάλου, στο Μ. Τζεκάκη (επ.) Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Με Διεθνή Συμμετοχή, Διδακτική των Μαθηματικών & Πληροφορική στην Εκπαίδευση, 346-251, Θεσσαλονίκη
 50. Μικρόπουλος, Τ. Α. (2002), Προσομοιώσεις και Οπτικοποιήσεις στην Οικοδόμηση Εννοιών στις Φυσικές Επιστήμες, στο Α. Μαργετουσάκη, Π. Μιχαηλίδης (επ.) Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνέδριου Διδακτική των Φυσικών Επιστημών & Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, 371-376, Αθήνα: ΙΩΝ
 51. Μεσσήνης, Γ., Μικρόπουλος, Τ. Α. (2002), Ανάπτυξη εικονικών περιβαλλόντων με την τεχνολογία QuickTime Virtual Reality, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή, Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, Α, 461-470, Ρόδος
 52. Κωστάκης, Π., Βούρη, Σ., Μικρόπουλος, Τ. Α. (2002), Χτίζοντας έναν ιστορικό εικονικό κόσμο, στο Α. Δημητρακοπούλου (επ.) Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή, Α, 471-477, Ρόδος
 53. Στρουμπούλης, Β., Μικρόπουλος, Τ. Α. (2002), Η αίσθηση της παρουσίας σε εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα, στο Α. Δημητρακοπούλου (επ.) Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή, Α, 478-487, Ρόδος
 54. Δεληγιάννης, Φ., Κωστάκης, Π., Ράμμος, Χ., Χαλκίδης, Α., Σαρρής, Ν., Μικρόπουλος, Τ. Α. (2002), Προσεγγίσεις στο Σχεδιασμό Εκπαιδευτικού Λογισμικού για την Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, στο Α. Δημητρακοπούλου (επ.) Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή, Α, 727-736, Ρόδος
 55. Μπάκας, Χ., Κατσίκης, Α., Μικρόπουλος, Τ. Α. (2002), Η Εικονική Πραγματικότητα ως εργαλείο δημιουργίας Νοητικών Αναπαραστάσεων: ένα παράδειγμα από τον τομέα των Φυσικών Επιστημών, στο Α. Δημητρακοπούλου (επ.) Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή, Β, 37-46, Ρόδος
 56. Παδιώτης, Ι., Μικρόπουλος, Τ. Α. (2002), Αλληλεπιδραστικά εικονικά περιβάλλοντα στην τεχνική εκπαίδευση. Η περίπτωση της γαλακτοκομικής σχολής, στο Α. Δημητρακοπούλου (επ.) Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή, Β, 425-428, Ρόδος
 57. Bellou, I., Katsikis, A., Mikropoulos, T. A. (2002), Simulations and Visualizations of Spatial Changes as a Teaching Tool for the Comprehension of Geomorphologic Phenomena. The Case of Evolution of The Basin of Ioannina, Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου, τόμος Ι, 507-512, Θεσσαλονίκη
 58. Μικρόπουλος, Τ. Α., Νικολού, Ε., Τσάκαλης, Π. (2003), Ένα αλληλεπιδραστικό, εικονικό περιβάλλον για τη διδασκαλία της Βιολογίας, στο ‘Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην κοινωνία της πληροφορίας’ Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη
 59. Μικρόπουλος, Τ. Α. (2003), Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: κριτική θεώρηση και προτάσεις, στο Ε. Τσιτοπούλου, Χ. Χαλέτσος, Π. Φιλντίσης (επ.) Προοπτικές, εξελίξεις και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, Πρακτικά 8ου κοινού συνεδρίου Ένωσης Ελλήνων Φυσικών και Ένωσης Κυπρίων Φυσικών, τόμος Α, 22-28, Καλαμάτα, προσκεκλημένη ομιλία
 60. Κοντογεωργίου, Α., Μικρόπουλος, Τ. Α. (2003), Η διδασκαλία των ατομικών μοντέλων της ύλης. Συμβάλλει η ιστορική θεώρηση; στο Κ. Σκορδούλης και Κ. Χαλκιά (επ.), Η συμβολή της ιστορίας και φιλοσοφίας των Φυσικών Επιστημών στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, 317-321, Αθήνα
 61. Μικρόπουλος, Τ. Α. (2003), Θέματα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού, στο Μ. Ιωσηφίδου και Ν. Τζιμόπουλος (επ.) Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη, Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Β 690-696, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών
 62. Bellos, G., Bellou, J. and Mikropoulos, T. A. (2003), Virtual Realities in Animal Production and Natural Resources Utilisation Research and Education, in A. Georgoudis, A. Rosati and C. Mosconi (eds.), Animal Production and Natural Resources Utilisation in the Mediterranean Mountain Areas, 462-465, Wageningen Academic Publishers
 63. Μικρόπουλος, Τ. Α. (2004), Έχει θέση η Logo ως γνωστικό αντικείμενο και ολιστικό πρότυπο στην υποχρεωτική εκπαίδευση; στο Π. Πολίτης (επ.) Διδακτική της Πληροφορικής, Πρακτικά 2ης Διημερίδας με διεθνή συμμετοχή, 65-72, Βόλος
 64. Γρηγοριάδου, Μ., Γόγολου, Α., Γουλή, Ευ., Δαγδιλέλης, Β., Κόμης, Β., Κορδάκη, Μ., Μικρόπουλος, Α., Μπακογιάνης, Σ., Παπαδόπουλος, Γ., Πολίτης, Π., Σφηκόπουλος, Θ., Τζιμογιάννης, Α. (2004), Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Υπάρχουσα κατάσταση, προβλήματα, προτάσεις, στο Π. Πολίτης (επ.) Διδακτική της Πληροφορικής, Πρακτικά 2ης Διημερίδας με διεθνή συμμετοχή, 39-47, Βόλος
 65. Μικρόπουλος, Τ. Α. (2004), Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση, στο Ι. Κεκές (επ.) Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση. Ζητήματα σχεδιασμού και εφαρμογών, φιλοσοφικές – κοινωνικές προεκτάσεις, 283-296, Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Ατραπός
 66. Μικρόπουλος, Τ. Α. (2004), Μία πρόταση για τη σχεδίαση και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού, στο Ι. Βλαχάβας, Β. Δαγδιλέλης, Γ. Ευαγγελίδης, Γ. Παπαδόπουλος, Μ. Σατρατζέμη, Δ. Ψύλλος (επ.) Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην ελληνική εκπαίδευση: απολογισμός και προοπτικές, 98-110, Θεσσαλονίκη
 67. Αρχοντίδης, Θ., Ζυμπίδης, Δ., Παρκοσίδης, Ι., Μικρόπουλος, Τ. Α. (2004), Το μουσείο του Οδυσσέα. Ένα αλληλεπιδραστικό εικονικό μουσείο για τη διδασκαλία της μυθολογίας στη Γ΄ Δημοτικού, στο Μ. Γρηγοριάδου, Α. Ράπτης, Σ. Βοσνιάδου, Χ. Κυνηγός, (επ.) Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή, Α409-417, Αθήνα
 68. Μικρόπουλος, Τ. Α., Τζίμας, Ε., Δήμου, Γ. Ηλ. (2004), Η εγκεφαλική δραστηριότητα χρηστών ως βάση για τη σχεδίαση εκπαιδευτικών περιβαλλόντων, στο Μ. Γρηγοριάδου, Α. Ράπτης, Σ. Βοσνιάδου, Χ. Κυνηγός, (επ.) Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή, Α477-486, Αθήνα
 69. Mikropoulos, T. A., Tzimas, E., Dimou, G. El. (2004), Objective Presence Measures through Electric Brain Activity, In M. A. Raya and B. R. Solaz (eds.) Proceedings of the 7th Annual International Workshop on Presence, 259-265, Valencia
 70. Κοντογεωργίου, Α., Κώτσης, Κ. και Μικρόπουλος, Τ. Α. (2004), Οπτικές και νοητικές αναπαραστάσεις για την κατανόηση της δομής της ύλη, στο Β. Τσελφές, Π. Καριώτογλου, Μ. Πατσαδάκης, (επ.) Φυσικές Επιστήμες Διδασκαλία, Μάθηση & Εκπαίδευση, Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και τις Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, Α58-65, Αθήνα
 71. Αρβανιτάκης, Κ., Λεμονίδης, Χ. και Μικρόπουλος, Τ. Α. (2004), Ιδέες μαθητών και φοιτητών σχετικά με τον ήχο – κριτική θεώρηση, στο Β. Τσελφές, Π. Καριώτογλου, Μ. Πατσαδάκης, (επ.) Φυσικές Επιστήμες Διδασκαλία, Μάθηση & Εκπαίδευση, Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και τις Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, Α444-449, Αθήνα
 72. Βασιλείου, Ε., Μικρόπουλος, Τ. Α. (2005), Μαθησιακές Δραστηριότητες με Υπολογιστή στο Νηπιαγωγείο, στο Α. Γιαλαμά, Ν. Τζιμόπουλος, Α. Χλωρίδου (επ.) Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Σύρος, Α 596-604, Εκδ. Ν. Τεχνολογιών
 73. Mikropoulos, T. A., Chalkidis, A., Koutsikos, El., Strouboulis, V., Vrellis, J. (2005), Educational virtual environments for earthquake precaution, In R. Pinto and D. Couso (Eds.) Proceedings of the Fifth International ESERA Conference on Contributions of Research to Enhancing Students’ Interest in Learning Science, 202-205, Barcelona, Spain
 74. Kontogeorgiou, A., Bellou, J., Mikropoulos, T. A. (2005), Visualizing the quantum atom, In R. Pinto and D. Couso (Eds.) Proceedings of the Fifth International ESERA Conference on Contributions of Research to Enhancing Students’ Interest in Learning Science, 1479-1481, Barcelona, Spain
 75. Μπέλλου, Ι. και Μικρόπουλος, Τ. Α. (2005), Μία εναλλακτική πρόταση για την εισαγωγή στον προγραμματισμό στο Γυμνάσιο, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτική της Πληροφορικής, Κόρινθος
 76. Δεληγιάννης, Φ. Κωστάκης, Π., Μικρόπουλος, Τ., Ράμμος, Χ., Σαριδάκη, Α., Χαλκίδης, Α. (2005), Εκπαιδευτικό λογισμικό για την Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία. Η διαπραγμάτευση της σχέσης των Προσωκρατικών φιλοσόφων με τις Φυσικές Επιστήμες, στο Κ. Σκορδούλης και Ε. Νικολαΐδης (επ.) 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο ‘Ιστορία, Φιλοσοφία και Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών’, 283-290, Αθήνα
 77. Μικρόπουλος, Τ. Α. (2005), Ο κύκλος σχεδίασης και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού λογισμικού. Από τη θεωρία στην πράξη, στο Ε. Σταυρίδου, Β. Βέμη, Θ. Κάββουρα (επ.) Πρακτικά Επιστημονικής Διημερίδας ‘Βιβλία, υλικά, λογισμικά για την εκπαίδευση: από τη σχεδίαση στη διδακτική πράξη’, 116-121, Βόλος (προσκεκλημένη)
 78. Κοντογεωργίου, Ασ., Κώτσης, Κ. και Μικρόπουλος, Τ. Α. (2006), Οι αντιλήψεις για το άτομο των φοιτητών, που παρακολούθησαν το μάθημα της Φυσικής Γενικής Παιδείας στη Γ΄ Λυκείου, Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Λάρισα
 79. Mikropoulos, T. A., Bellou, J. (2006), The Unique Features of Educational Virtual Environments, in P. Isaias, M. McPherson and F. Banister (eds.) Proceedings e-society 2006, International Association for Development of the Information Society, v.1, 122-128, IADIS
 80. Χαλκίδης, Α., Κατσίκης, Α., Μικρόπουλος, Τ. Α. (2006), Δουλεύοντας με μαθητές για τη συγκρότηση κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την αξιοποίηση εικονικών περιβαλλόντων στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Πρακτικά 2ου Συνεδρίου για τα Σχολικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΣΠΠΕ), 757-768, Αθήνα, 15 – 17 Δεκεμβρίου
 81. Μπέλλου, Ι., Μικρόπουλος, Τ. Α. (2008), Μέθοδος για την Ιεραρχική Αξιολόγηση Γνώσεων Προγραμματισμού, στο Β. Κόμης (επ.) Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτική της Πληροφορικής, 111-120, Πάτρα
 82. Χαρίσης, Χ. και Μικρόπουλος, Τ. Α. (2008), Ρομποτική, Οπτικός Προγραμματισμός και Βασικές Προγραμματιστικές Δομές, στο Β. Κόμης (επ.) Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτική της Πληροφορικής,121-130, Πάτρα
 83. Μαλλιάρα, Π., Μπακαμήτσου, Α., Σαριδάκη, Α., Δεληγιάννης, Φ., Χαλκίδης, Α., Μπέλλου, Ι., Λαδιάς, Α., Κωστάκης, Π., Ράμμος, Χ. και Μικρόπουλος, Τ. Α. (2008), Εκπαιδευτικά σενάρια για τη Διδασκαλία των Πολυμέσων, στο Β. Κόμης (επ.) Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτική της Πληροφορικής, 565-570, Πάτρα
 84. Λαδιάς, Α., Καμπούρογλου, Μ., Οικονομίδου, Κ., Βαλάτα, Χ., Γεωργοπούλου, Κ., Σαριδάκη, Α., Χαλκίδης, Α., Δεληγιάννης, Φ., Μπέλλου, Ι., Μικρόπουλος, Τ. Α. (2008), Λογισμικό για οπτική επικοινωνία ΑμεΑ στο φάσμα του αυτισμού, στο Χ. Αγγελή & Ν. Βαλανίδης (επ.) Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνέδριου με διεθνή συμμετοχή Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, τ. 2, 23-30, Λεμεσός: J. G. Cassoulides & Son Ltd
 85. Ζαχαρής, Γ., Νάτσης, Α., Μικρόπουλος, Τ. Α. (2008), Ιδιότητες Εκπαιδευτικών Εικονικών Περιβαλλόντων 1: Επιτραπέζια Συστήματα, στο Χ. Αγγελή & Ν. Βαλανίδης (επ.) Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνέδριου με διεθνή συμμετοχή Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, τ. 2, 137-144, Λεμεσός: J. G. Cassoulides & Son Ltd
 86. Μεσσήνης, Γ., Βρέλλης, Γ., Μικρόπουλος, Τ. Α., Πιντέλας, Π. (2008), Ρεαλισμός και Παρουσία σε Εκπαιδευτικά Εικονικά Περιβάλλοντα: Υπάρχει Σχέση; στο Χ. Αγγελή & Ν. Βαλανίδης (επ.) Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνέδριου με διεθνή συμμετοχή Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, τ. 2, 376-383, Λεμεσός: J. G. Cassoulides & Son Ltd
 87. Papachristos, Ν. M., Mikropoulos, Τ. Α. (2008), On the necessity of studying Social Presence in Educational Virtual Environments, in C. Angeli & N. Valanides (eds.) Proceedings of the 6th Pan-Hellenic Conference with International Participation ICT in Education, v. 2, 39-46, Limassol: J. G. Cassoulides & Son Ltd
 88. Λαδιάς, Α., Μπέλλου, Ι. και Μικρόπουλος, Τ. Α. (2009), Πλοήγηση και αλληλεπιδραστικότητα σε εκπαιδευτικά υπερμεσικά περιβάλλοντα, στο Π. Πολίτης (επ). Πρακτικά 1ου Εκπαιδευτικού Συνέδριου ‘Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία’, 26-32, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, ΙSSN 1791-9215
 89. Γεωργόπουλος, Κ., Μπέλλου, Ι., Μικρόπουλος, Τ. Α. (2009), Η συμβολή των MBL στην κατανόηση κινηματικών φαινομένων και των αντίστοιχων αναπαραστάσεων, στο Π. Πολίτης (επ). Πρακτικά 1ου Εκπαιδευτικού Συνέδριου ‘Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία’, 458-464, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, ΙSSN 1791-9215
 90. Κοντογεωργίου, Α., Κώτσης, Κ., Μικρόπουλος, Τ. Α. (2009), «Το Κβαντικό Άτομο»: Ένα Εκπαιδευτικό Εικονικό Περιβάλλον, στο Π. Πολίτης (επ). Πρακτικά 1ου Εκπαιδευτικού Συνέδριου ‘Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία’, 496-502, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, ΙSSN 1791-9215
 91. Καλυβιώτη, Κ., Μικρόπουλος, Τ. Α. (2009), Εικονικά περιβάλλοντα για την ανίχνευση της δυσλεξίας, στο Π. Πολίτης (επ). Πρακτικά 1ου Εκπαιδευτικού Συνέδριου ‘Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία’, 570-575, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, ΙSSN 1791-9215
 92. Vrellis, I., Papachristos, N. M., Bellou, J., Avouris, N., Mikropoulos, T. A. (2010). Designing a Collaborative Learning Activity in Second Life: An exploratory study in physics, in M. Jemni, Kinshuk, D. Sampson, J. M. Spector (Eds.), Proceedings of the 10th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (pp. 210-214), July 5-7, Sousse, Tunisia