Έργα

α. Ερευνητικά – Αναπτυξιακά

 • Συμπράξεις για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες»”Partnerships for Science Education” – PAFSEΈργο ΗΟΡΙΖΟΝ2020 για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες σχετικά με τις προκλήσεις της Δημόσιας Υγείας εγκαινιάζεται από Κοινοπραξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ, Παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων για την εκπαίδευση μαθητών στην αντιμετώπιση σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών (ΥΠΔΒΜΘ, ΕΣΠΑ, 2012-2014)
 • Πιλοτική Εφαρμογή και Αναφορά αξιοποίησης εικονικού περιβάλλοντος πολλών χρηστών στο πλαίσιο Εικονικών Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΕΟΣΣ) μιας Θεματικής Ενότητας του ΕΑΠ (2011)
 • ΥΠΕΡ-ΔΟΜΗ, Αναβάθμιση και επέκταση του θεσμού της εκπαίδευσης ατόμων με αυτισμό στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΥΠ.Ε.Π.Θ. – ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, 2007)
 • ΕΥ-ΔΟΜΗ, Αναβάθμιση και επέκταση του θεσμού της εκπαίδευσης ατόμων με αυτισμό στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΥΠ.Ε.Π.Θ. – ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, 2007)
 • ESCUTIS, Elevating and Safeguarding Culture Using Tools of the Information Society: Dusty traces of the Muslim culture (INTERREG III B, ARCHIMED, 2006)
 • Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Εκπαιδευτικών Πακέτων, Πολυμέσα, Πολυμέσα, Εφαρμογές Πολυμέσων, Πληροφορική Γυμνασίου, Εφαρμογές Πληροφορικής/Υπολογιστών (ΥΠ.Ε.Π.Θ., Κοινωνία της Πληροφορίας, Έργο Πλειάδες, Ενότητα Νηρηίδες, 2006)
 • Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Εκπαιδευτικών Πακέτων, Μικροί καλλιτέχνες σε δράση, Εικαστική Εκπαίδευση, ΤΠΕ ολοήµερο σχολείο, πρόγραμμα «Ευέλικτης Ζώνης» (ΥΠ.Ε.Π.Θ., Κοινωνία της Πληροφορίας, Έργο Πλειάδες, Ενότητα Νηρηίδες, 2006)
 • SOL, Προηγμένο Διαδραστικό Πληροφοριακό Σύστημα Επικοινωνίας, Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης του Κοινού σε Θέματα σχετικά με την Προστασία από τον Σεισμό (Γ.Γ.Ε.Τ.- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2004-2005)
 • Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Γ’ τάξης Γυμνασίου, εκπαιδευτικό λογισμικό (ΥΠ.Ε.Π.Θ.-ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Συγγραφή διδακτικών βιβλίων και δημιουργία υποστηρικτικού υλικού για το δημοτικό και το νηπιαγωγείο, 2003-2004)
 • Κοινωνική και Πολιτική Αγωγής Ε’ και ΣΤ’ τάξης δημοτικού, εκπαιδευτικό λογισμικό (ΥΠ.Ε.Π.Θ.-ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Συγγραφή διδακτικών βιβλίων και δημιουργία υποστηρικτικού υλικού για το δημοτικό και το νηπιαγωγείο, 2003-2004)
 • ΛΙΘΟΣ, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού λαϊκής αρχιτεκτονικής διασυνοριακού χαρακτήρα. Η πέτρα από την Ήπειρο έως τη Σκόδρα (INTERREG II, 2001)
 • SILVERNET, Καινοτομίες στον τομέα της Αργυροχοϊας (ADAPT, ΕΚΤ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 1998-2000)
 • ΕΙΚΩΝ, Τεχνολογίες Εικονικής Πραγματικότητας στο μάθημα της Τεχνολογίας Γυμνασίου Α’ και Β’ Φάσεις, (ΥΠ.Ε.Π.Θ.-ΕΠΕΑΕΚ, 1996)
 • ΕΛΛΟΠΙΑ (ΥΠ.Ε.Π.Θ.,-ΕΠΕΑΕΚ, Πολυεταιρικές Σχολικές Συμπράξεις, Περιβαλλοντικός χάρτης Νομού Ιωαννίνων)

β. Εκπαιδευτικά – Επιμορφωτικά

 • Υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης των επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ, Πράξη ‘Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία’ (ΥΠ.Ε.Π.Θ. 2007 – 2008)
 • Quality assurance and accessible training (Εξασφάλιση ποιότητας και προσιτή επαγγελματική κατάρτιση για άτομα με αναπηρίες) (LEONARDO DA VINCI, 2005 – 2007)
 • Virtual incubator for prequalification into resource tutors for disabled people (Εικονικός επωαστήρας για την επαγγελματική εκπαίδευση και ειδίκευση ατόμων με ειδικές ανάγκες) (LEONARDO DA VINCI, 2004 – 2006)
 • Αναμόρφωση προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.-ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, 2003 – 2006)
 • ETTAD, Διευκόλυνση των Εκπαιδευτικών για την Πρόσβαση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων με Αναπηρίες (GRUNDTVIG-GMP)
 • QATRAIN2, Διευκόλυνση των Εκπαιδευτικών για την Πρόσβαση στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Εφήβων με Αναπηρίες (Leonardo da Vinci)

γ. Δημοσιότητα